• برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین + تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
  • برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر
برگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین + تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویربرگزاری جشنواره شهر یخی در چین +تصاویر

برگزاری جشنواره شهر یخی در چین + تصاویر

عصر نمایشگاه: شهریخی در چین در حال ساخت است.این شهرک تلاشی است برای جذب گردشگر. این تلاش مدتی است آغاز شده است و ادامه دارد و قرار است شانزدهم دی ماه یا پنجم ژانویه این چشنواره افتتاح شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصر نمایشگاه » به نقل از ساعت24 ،تلاش برای افتتاح نمایشگاه خلاقیت های هنری در فستیوال یخ در هاربین چین گفته شده که 180 هزار مترمکعب یخ و 150 هزار مترمکعب برف برای ساخت 800هزارمترمربع بنا استفاده شود.

 

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany