• گزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  • گزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
  • گزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
گزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانگزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانگزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _شهر آفتاب ( ۲ )

گزارش تصویری از تکاپوی افتتاح سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

عصر نمایشگاه: سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در شهرآفتاب امروز با حضور مسئولان و اهالی فرهنگ افتتاح می‌شود.

منبع : نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany