• گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
  • گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
  • گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
  • گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
  • گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
  • گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبولگزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبولگزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبولگزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبولگزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبولگزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول
اتومکانیکای استانبول ۲۰۱۹ (۶)

گزارش تصویری از آماده‌سازی غرفه‌های ایرانی اتومکانیکای استانبول

عصر نمایشگاه- جدیدترین دوره از نمایشگاه اتومکانیکای استانبول از ساعتی دیگر افتتاح خواهد شد. شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه در حال آماده‌سازی غرفه‌های خود هستند.

.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany