• افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
 • گزارش تصویری افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات
افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتافتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحاتگزارش تصویری افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات

گزارش تصویری افتتاح نهمین دوره نمایشگاه صنعت تفریحات

عصر نمایشگاه- نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنعت تفریحات، سرگرمی، شهربازی و پارک‌ها امروز سوم دی ماه در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با حضور حجت نظری، رئیس فراکسیون ورزش و جوانان شورای شهر تهران افتتاح شد.

منبع: گسترش نیوز

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany