• محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل
  • محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل
  • محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل
  • محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل
  • محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیلمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیلمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیلمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیلمحل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، یک قدم تا تکمیل

عصر نمایشگاه- گزارش تصویری تکمیل پروژه بزرگ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان.

به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»، این تصاویر که در روز 18 اردیبهشت ماه ثبت شده‌اند، نشان می‌دهند که پروژه نمایشگاه بین‌المللی بزرگ اصفهان تا چه اندازه‌ای پیشرفت داشته و زحمات دست‌اندرکاران ساخت آن، در حال به ثمر نشستن است.

Copyright © 2016 - AsreNamayeshgah by Daustany